Zónové třícestné ventily s elektrickým pohonem


Zónové třícestné ventily s elektrickým pohonem
Typ:
VMR3

Hlavní charakteristiky

Motorem ovládané ventily VMR jsou určeny pro použití v domácnostech a malých zařízeních k řízení toku teplé a studené vody, pro uzavírání zón topných nebo chladících systémů. Ventil, jehož součástí je válcový uzávěr, dovoluje přerušení toku nezávisle na tlaku mezi různými cestami. Uzávěr může zaujmout dvě provozní polohy v závislosti na napájení elektrického motorku.Ventily řady VMR využívají rozdělovacího elementu s přímočarým pohybem se specielním sinusoidním průběhem otevírání, který zamezuje vzniku tlakových rázů v systému.
Hlava ventilu je odnímatelná bez nutnosti otevření hydraulického systému. To zaručuje snadnou a rychlou údržbu ventilu. Na požádání je možné nainstalovat pomocný mikrospínač, který je aktivován při přepnutí ventilu. Ventily jsou vybaveny vnější páčkou k ručnímu nastavení válcového uzávěru do střední polohy.

Název armatury VMR
Jmenovitý průměr DN 15 20 22 25 28
Jmenovitý průtok Kvs m3/h 3,5 7 8
Jmenovitý tlak PN 10
Nejvyšší prac. teplota t max 110°C
Nejvyšší teplota prostředí t pro 60°C
Nejvyšší tlakový rozdíl ΔPmax 400 kPa
Napětí U 24V, 230V
Frekvence   50/60 Hz
Příkon P 4W
Krytí IP 40
Hodnota pomocných kontaktů A 3A, 250V
Doba uzavření s 6
Délka napájecího kabelu (možná) mm 1000 (1500)
Objednávací číslo VMR 20E SPDT CR 230V 7.030.00100.0

Materiály

Tělo ventilu: bronz
Rám motoru: PPS
Válcový uzávěr: POM
Vratné pružiny: ocel
Kryt motoru: samozhášecí ABS
Vřeteno ventilu nerezová ocel
Těsnící O-kroužky: EPDM
Vložka: PA
DN 22, 28 - připojení na CU - trubky

[vmr3-schema.png]

Funkce

Všechny pohyblivé části a těsnění ventilu jsou sestaveny do vložky. Hermetické utěsnění průtokových cest je zaručeno O-kroužky na vnějším povrchu pístu. Jestliže je píst ventilu v dolní poloze, tok prochází otvory válcového uzávěru - průtok je otevřen. Je-li naopak píst v horní poloze, průtok je uzavřen. Přepnutí mezi cestami trvá cca 6 s.

Ruční ovládání

Po straně servomotoru je umístěna páčka, která umožňuje ručně nastavit uzávěr do středové polohy. S ruční páčkou je možné manipulovat pouze pokud se nachází v horní poloze. Ventil se otvírá pevným stisknutím ruční páčky jak směrem dolů, tak směrem dovnitř tak, aby se tato zablokovala ve střední poloze. V této poloze je průtok otevřen. To je vhodné při vypouštění nebo napouštění systému nebo v případě výpadku proudu

Pomocné mikrospínače

Všechny typy mohou být osazeny dvoupólovým mikrospínačem (verze M1S). Mikrospínač M1S nelze osadit na verze, na kterých není původně osazen.

Elektrické připojení

Existují dva typy elektrického připojení podle druhu ovládání:
Dvoupólové třívodičové SPDT ovládání pomocí přepínacího kontaktu.
Při požadavku na topení (chlazení) dojde k sepnutí NO kontaktu (v klidu rozepnut) regulátoru a VMR ventil se otevře. Když je VMR ventil plně otevřen, vačka uvnitř pohonu sepne spínač C1 a rozepne spínač C2. Při ukončení požadavku na topení (chlazení) dojde k sepnutí NC kontaktu (v klidu sepnut) regulátoru a VMR ventil se uzavře signálem přes vnitřní spínač C1. Když je VMR ventil plně uzavřen, vačka uvnitř pohonu sepne spínač C2 a rozepne spínač C1. Ventil je tak nyní opět připraven pro nový vstup požadavku na topení (chlazení).

[vmr3-schema2.png]

2+1 vodičové ovládání SPST ovládání pomocí spínacího kontaktu.

Při požadavku na topení (chlazení) dojde k sepnutí NO kontaktu (v klidu rozepnut) regulátoru a vstup B VMR ventilu bude uzavřen a vstup A se otevře. Když je vstup A VMR ventilu plně otevřen, vačka uvnitř pohonu sepne spínač C1 a rozepne spínač C2. Při ukončení požadavku na topení (chlazení) dojde k sepnutí NC kontaktu (v klidu sepnut) regulátoru a vstup A VMR ventilu se uzavře signálem přes vnitřní spínač C1. Když je vstup A plně uzavřen, vačka uvnitř pohonu sepne spínač C2 a rozepne spínač C1. Ventil je tak nyní opět připraven pro nový vstup požadavku na topení (chlazení).

[vmr3-schema3.png]

[vmr3-schema4.png] U obou typů pohonu zůstane ventil při výpadku napájecího napětí v té poloze, v níž byl ventil před výpadkem napájení. Jakmile je přívod napájecího napětí obnoven, bude ventil řízen v závislosti na požadavku řídícího regulátoru.

[vmr-schema5.png]

1) Příklad použití jako třícestný zónový ventil Zónový termostat ovládá otevírání a zavírání VMR ventilů. V případě nulové potřeby ohřevu, termostat vypne přívod el. proudu od ventilu, který zónu odpojí a převede vodu zpět do kotle. Instalace měřičů v zónách, jak je naznačeno ve schématu, umožní rozdělit provozní náklady mezi spotřebitele efektivním způsobem. Recirkulační odvod by měl být vyvážen, aby se zabránilo změnám průtoku v rozvodech ostatních zón během přepínání ventilu.

[vmr3-schema6.png]

Legenda

TA pokojový termostat
VMR zónový ventil
P oběhové čerpadlo
B hořák
H měřič
TC termostat kotle (60-90°C)
TB termostat ohřívače (60°C)
Z zóna obsluhovaná ventilem
C kotel

2) Příklad použití pro upřednostnění ohřívače vody Toto zapojení se používá zejména na kombinované kotle k nastavení požadované teploty vody pro domácí použití. Priority nad vytápěcím okruhem je dosaženo použitím ventilu.

[vmr3-schema7.png]

Legenda

TA pokojový termostat
VMR zónový ventil
P oběhové čerpadlo
B hořák
H měřič
TC termostat kotle (60-90°C)
TB termostat ohřívače (60°C)
Z zóna obsluhovaná ventilem
C kotel

[vmr3-schema8.png]Reklamační formulář

Pomocí jednoduchého formuláře můžete reklamovat nakoupené zboží.

archiv aktualit

Novinky

 

TOP Produkty

Zónové třícestné ventily s elektrickým pohonem

Motorem ovládané ventily VMR jsou určeny pro použití v domácnostech a malých zařízeních k řízení toku teplé a studené vody, pro uzavírání zón topných nebo chladících systémů.

Detail

 

© 2010 MCZ Trade s.r.o.
Tel.: +420 233 320 176 | e-mail: mut@mcztrade.cz

Obchodní podmínky | Mapa stránek | Informace o webu | Statistika | RSS | CMS
Webdesign a hosting Nux s.r.o.