Elektrický servomotor pro směšovací armatury řady 2000, 3000 a VMX


Elektrický servomotor pro směšovací armatury řady 2000, 3000 a VMX
Typ:
V70

Hlavní charakteristiky

Na třícestné a čtyřcestné směšovací armatury řady 2000, 3000 a VMX mohou být montovány elektrické servomotory řady V70. Servomotory jsou dodávány s mikrospínači, které vykonávají přerušení elektrického napájení, a se zařízením, které umožňuje ruční ovládání směšovací armatury. Jednotlivé dimenze směšovacích armatur se servomotory jsou uvedeny v tabulce se základními rozměry.

Provoz a ruãní ovládání

U ruční regulace je poloha uzávěru signalizována ukazatelem adaptéru odpovídajícím stupnici umístěném na tělese směšovače. Pro přesunutí uzávěru do druhé polohy stačí otočit ovládací rukojeť umístěnou nad servomotorem do požadované polohy.

Pozn.: Servomotor nesmí být namontován čelem dolů.

Název servomotoru, typ V 70
Verze, druh regulace ON -OFF (00) Modulační (MO)
Nejvyšší otočení φ 90° 90°
Doba běhu S 240 480 60 90 120
Objednací číslo 7.019.00074 7.019.00073 7.019.00095    
Potřebný přestavný moment M 7 Nm 7 Nm
Napětí U 230 V (24 V) 24 V
Frekvence 50/60 Hz 50/60 Hz
Příkon P 1,5 VA 1,5 VA
Krytí IP 40 40
Nejvyšší teplota prostředí tmax 50° C 50° C

Proud v kontaktech mikrospínačů

3 A, 250 V

Proud pomocných mikrospínačů

1
Hmotnost kg 0,5 0,5
Základní rozměry mm 90 × 100 × 90 90 × 100 × 90
Kryt servomotoru polykarbonát (samozhášecí) polykarbonát (samozhášecí)
Materiál upevňovací svorky polykarbonát (samozhášecí) polykarbonát (samozhášecí)
Značky ovládání 3 kontakty SPDT 0,5 V, 1-5 V, 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA
Typ doporučené směšovací armatury směšovač řady 2000, 3000, VMX

Elektrické zapojení

Elektrické schéma je umístěno na vnější straně krytu motoru, servomotor řady V70 je napájen pouze kabelem. Zapojení jsou uskutečněna pomocí pětipólového kabelu u verze ON - OFF a čtyřpólového u modulační verze

  Verze ON-OFF (00) - (tříbodové) Verze Modulační (M0) - (proporcionální)
  Funkce (*) Barva kabelu Funkce (*) Barva kabelu
0 Neutrální modrá AC1 Napájení: fáze modrá
1 Otáčení ve směru hodinových ručiček hnědá AC2 Napájení: neutrální hnědá
2 Pomocné mikrospínače (N0) červená SIG signál ovládací pozitivní. červená
3 Pomocné mikrospínače ( C ) šedá GND signál ovládací negativní černá
4 Otáčení proti směru hodinových ruč. černá    

U verze OO, pomocný mikrospínač C - NO, s uzavřením kontaktů standart Mut v poloze na konci dráhy 0 -1 (pozice B).
U modulační verze odkaz pro počítání kroků je v poloze A (standart Mut). Tento odkaz je proveden pokaždé když dochází k prvnímu napájení elektrického motoru.
(*) Tyto barvy mohou být změněny: viz štítek elektrického schématu nebo instrukční lístek, který je přiložen k motoru.

MOTOR V70
  Řada 2000 Řada 3000 VMX
  VM,VDM VM,VDM VMX,VHX
DN 20 25 32 40 28 25
L 100 100 100 120 88 110
H 169 136 131
I 37 37 37 37 21 16
C 116 66 66
E 300 250 250

[vmx-schema1.png]
Pohled na ovládací rukojeť. Úhlová rotace mezi adaptérem a čepem motoru 45°.

Schéma zapojení servopohonu V70

[v70-schema.png]

[v70-schema2.png]

[v70-schema3.png] V70 MO (24 V) - modrý či hnědý vodič je připojen na zem Tento motor se nastavuje pomocí zkratovacích svorek pod krytem. K jeho připojení slouží čtyři vodiče (dva napájecí pro 24 V~) a pro přivedení řídícího signálu. Nula řídícího signálu (černý) a potenciometr (červený). Nemá vyveden žádný pomocný kontakt, oba mikrospínače, které jsou uvnitř slouží pro určení krajní polohy vyhodnocované vnitřní elektronikou.


KIT - spojovací souãásti pro armatury Mut

KIT V70 2000 Obj. č. 601900075 KIT V70 3000 Obj. č. 601900076
Pro směšovače MUT série 2000 Pro směšovače MUT série 3000, pro sérii VMX, VMX-H
1. adaptér mezi čepy motoru a směšovače
2. protirotační stavěcí šrouby
3. šroub upevnění motoru+čep směšovače
1. adaptér mezi čepy motoru a směšovače
2. protirotační stavěcí šrouby
3. šroub upevnění motoru+čep směšovače


Reklamační formulář

Pomocí jednoduchého formuláře můžete reklamovat nakoupené zboží.

archiv aktualit

Novinky

 

TOP Produkty

Směšovací armatury čtyřcestné, závitové, řady 3000

Tento typ směšovací armatury je používán v topných centralizovaných systémech s cílem zajistit návrat tepla do kotle...

Detail

 

© 2010 MCZ Trade s.r.o.
Tel.: +420 233 320 176 | e-mail: mut@mcztrade.cz

Obchodní podmínky | Mapa stránek | Informace o webu | Statistika | RSS | CMS
Webdesign a hosting Nux s.r.o.