Třícestné ventily závitové MK


Třícestné ventily závitové MK
Typ:
MK

Hlavní charakteristiky

Třícestné ventily série MK mohou být používány jako rozdělovací, směšovací nebo škrtící ventily v topných a chladících systémech a v systémech pro ohřev teplé užitkové vody. Třícestné ventily série MK řeší všechny problémy, se kterými se může setkat instalatér v případě použití tradičních směšovacích ventilů. Ventily MK mohou být vybaveny motorovým ovládáním - servomotory Mut řady AS.

Materiály

Tělo: mosaz
Šoupátko ventilu, (kuželka): mosaz
Vřeteno: ocel inox
Těsnící O-kroužky: EPDM
Název armatury MK
Jmenovitý průměr: DN 15 20 25 32 40 50
Jmenovitý průtok: Kvsm3/h 3 6 9 14 19 25
Objednací číslo: 7.006.00248.0 7.006.00250.0 7.006.00251.0 7.006.00252.0 7.006.00253.0 7.006.00254.0
Jmenovitý tlak: PN 16
Nejvyšší prac. tepl.: t max 140°C
Nejvyšší tlak. rozdíl: ΔPmax 200 kPa
Netěsnost: =< 0,1% z Kvs
Průtoková char.: ekviprocentní - rovnoprocentní regulační charakteristika
regulační křivka A-AB ekviprocentní, B-AB lineární
Nejvyšší zdvih: h 15 mm
Typ dop.pohonu: servomotor AS 250, AS 800, na 24V, 230V, s časy 90, 180, 240 s., průběžnou modulací (MO); ON-OFF

[mk-schema.png]

Rozměry a připojení

Závitové připojení dle ISO 228/1
Připojení DN G1/2"
15"
G3/4
20
G1"
25"
G1,1/4
32
G1,1/2"
40
G2"
50
L 80 80 90 110 110 150
I 55 55 60 65 65 85
M1 140 140 145 150 150 170
M2 155 155 160 165 165 185
H 210 210 210 210 210 210

Třícestné ventily série MK zaručují:
[mk-schema1.png]

  • extrémně nízkou netěsnost, i když jsou používány jako rozdělovače v systémech s vysokým diferenčním tlakem,
  • rovnoprocentní regulační charakteristiku, nejlepší pro regulaci teploty v topeních a chladících systémech,
  • nemožnost zablokování kuželkového závěru i v případě přítomnosti vodního kamene nebo jiných usazenin v systémech
  • rozsah provozní teploty 4 až 140°C

Z důvodů výše uvedených charakteristik jsou tyto ventily velmi vhodné k použití pro regulaci teploty v systémech ohřevu teplé vody a regulaci teploty v systémech se strukturálně zabudovaným ohřívacími panely. Těleso a kuželkový uzávěr jsou z mosazi, vřeteno je vyrobeno z nerezové oceli. Vřeteno je těsněno O-kroužky, které jsou v případě opotřebení snadno vyměnitelné bez vypouštění systému.

 


[mk-schema2.png]

[mk-schema3.png] [mk-schema4.png]

Použití

Výměníkové stanice dálkového vytápění Vytápěcí, větrací a klimatizační zařízení

Postup při použití ventilu MK

Jedním z nejdůležitějších parametrů pro stanovení správného ventilu je „Kv“. Toto číslo představuje objemový průtok vody v m3/h o měrné hmotnosti 1000 Kg/m3 při tlakovém spádu na ventilu 100 kPa a při plném zdvihu kuželky. K výpočtu Kv pro různé pracovní látky a tlakové spády lze použít níže uvedené rovnice. Při návrhu je třeba vycházet ze všeobecně známých poznatků a pravidel výpočtů potrubí a armatur s přihlédnutím k tlakovým ztrátám, rychlosti proudění a protékajícímu množství pracovní látky.

Použité znační ve vzorcích

Qt - [m3/h] Objemový průtok pro kapaliny
Pt - [kg/m3] Měrná hmotnost kapaliny při pracovní teplotě
ΔP - [MPa] Tlakový spád na ventilu (P1 - P2)
Výpočet Kv ventilu pro kapaliny
Kv= Qt √ Pt
Δp A-B = Δp C-A = Δp C-B
Vyvažovacím ventilem se vyrovnává tlakový spád mezi C a B s tlakovým spádem z C do A

Δp A-B = Δp C-A = Δp C-B
Vyvažovacím ventilem se vyrovnává tlakový spád mezi C a B s tlakovým spádem z C do A

Δp A-B = Δp C-A = Δp C-B
Z tohoto dimenzování vychází pro ventil velmi malý tlakový spád. Tento vypočtený tlakový spád je třeba brát ve vztahu k regulační charakteristice jako minimální hodnotu. Pokud to tlaky čerpadla dovolí, měla by zde být využita možnost lepší regulační charakteristiky a zvolen větší příznivější tlakový spád (např. 5 až 10 kPa). Pro zaregulování jsou při tomto zapojení bezpodmínečně nutné vyvažovací ventily 4.


Tento způsob zapojení se používá pro zařízení s nízkou teplotou, jako podlahové vytápění, stropní sálavé vytápění, ohřev vody pro bazény.

[mk-schema5.png]

Legenda

1 Zdroj tepla
2 regulační ventil MK
3 Spotřebič
4 Vyvažovací (regulační) ventil (regulační armaturu lze v odůvodněných případech vypustit)
5 Čerpadlo

[mk-schema6.png]


Důležité

Pro spolehlivý provoz ventilů MK se servopohony AS se doporučuje instalace filtru. K zajištění vysoké spolehlivosti provozu musí být montáž provedena samozřejmě bez pnutí.Reklamační formulář

Pomocí jednoduchého formuláře můžete reklamovat nakoupené zboží.

archiv aktualit

Novinky

 

TOP Produkty

Zónové třícestné ventily s elektrickým pohonem

Motorem ovládané ventily VMR jsou určeny pro použití v domácnostech a malých zařízeních k řízení toku teplé a studené vody, pro uzavírání zón topných nebo chladících systémů.

Detail

 

© 2010 MCZ Trade s.r.o.
Tel.: +420 233 320 176 | e-mail: mut@mcztrade.cz

Obchodní podmínky | Mapa stránek | Informace o webu | Statistika | RSS | CMS
Webdesign a hosting Nux s.r.o.