Třícestné ventily závitové MK


Třícestné ventily závitové MK
Typ:
MK

Hlavní charakteristiky

Třícestné ventily série MK mohou být používány jako rozdělovací, směšovací nebo škrtící ventily v topných a chladících systémech a v systémech pro ohřev teplé užitkové vody. Třícestné ventily série MK řeší všechny problémy, se kterými se může setkat instalatér v případě použití tradičních směšovacích ventilů. Ventily MK mohou být vybaveny motorovým ovládáním - servomotory Mut řady AS.

Materiály

Tělo: mosaz
Šoupátko ventilu, (kuželka): mosaz
Vřeteno: ocel inox
Těsnící O-kroužky: EPDM
Název armatury MK
Jmenovitý průměr: DN 15 20 25 32 40 50
Jmenovitý průtok: Kvsm3/h 3 6 9 14 19 25
Objednací číslo: 7.006.00248.0 7.006.00250.0 7.006.00251.0 7.006.00252.0 7.006.00253.0 7.006.00254.0
Jmenovitý tlak: PN 16
Nejvyšší prac. tepl.: t max 140°C
Nejvyšší tlak. rozdíl: ΔPmax 200 kPa
Netěsnost: =< 0,1% z Kvs
Průtoková char.: ekviprocentní - rovnoprocentní regulační charakteristika
regulační křivka A-AB ekviprocentní, B-AB lineární
Nejvyšší zdvih: h 15 mm
Typ dop.pohonu: servomotor AS 250, AS 800, na 24V, 230V, s časy 90, 180, 240 s., průběžnou modulací (MO); ON-OFF

[mk-schema.png]

Rozměry a připojení

Závitové připojení dle ISO 228/1
Připojení DN G1/2"
15"
G3/4
20
G1"
25"
G1,1/4
32
G1,1/2"
40
G2"
50
L 80 80 90 110 110 150
I 55 55 60 65 65 85
M1 140 140 145 150 150 170
M2 155 155 160 165 165 185
H 210 210 210 210 210 210

Třícestné ventily série MK zaručují:
[mk-schema1.png]

  • extrémně nízkou netěsnost, i když jsou používány jako rozdělovače v systémech s vysokým diferenčním tlakem,
  • rovnoprocentní regulační charakteristiku, nejlepší pro regulaci teploty v topeních a chladících systémech,
  • nemožnost zablokování kuželkového závěru i v případě přítomnosti vodního kamene nebo jiných usazenin v systémech
  • rozsah provozní teploty 4 až 140°C

Z důvodů výše uvedených charakteristik jsou tyto ventily velmi vhodné k použití pro regulaci teploty v systémech ohřevu teplé vody a regulaci teploty v systémech se strukturálně zabudovaným ohřívacími panely. Těleso a kuželkový uzávěr jsou z mosazi, vřeteno je vyrobeno z nerezové oceli. Vřeteno je těsněno O-kroužky, které jsou v případě opotřebení snadno vyměnitelné bez vypouštění systému.

 


[mk-schema2.png]

[mk-schema3.png] [mk-schema4.png]

Použití

Výměníkové stanice dálkového vytápění Vytápěcí, větrací a klimatizační zařízení

Postup při použití ventilu MK

Jedním z nejdůležitějších parametrů pro stanovení správného ventilu je „Kv“. Toto číslo představuje objemový průtok vody v m3/h o měrné hmotnosti 1000 Kg/m3 při tlakovém spádu na ventilu 100 kPa a při plném zdvihu kuželky. K výpočtu Kv pro různé pracovní látky a tlakové spády lze použít níže uvedené rovnice. Při návrhu je třeba vycházet ze všeobecně známých poznatků a pravidel výpočtů potrubí a armatur s přihlédnutím k tlakovým ztrátám, rychlosti proudění a protékajícímu množství pracovní látky.

Použité znační ve vzorcích

Qt - [m3/h] Objemový průtok pro kapaliny
Pt - [kg/m3] Měrná hmotnost kapaliny při pracovní teplotě
ΔP - [MPa] Tlakový spád na ventilu (P1 - P2)
Výpočet Kv ventilu pro kapaliny
Kv= Qt √ Pt
Δp A-B = Δp C-A = Δp C-B
Vyvažovacím ventilem se vyrovnává tlakový spád mezi C a B s tlakovým spádem z C do A

Δp A-B = Δp C-A = Δp C-B
Vyvažovacím ventilem se vyrovnává tlakový spád mezi C a B s tlakovým spádem z C do A

Δp A-B = Δp C-A = Δp C-B
Z tohoto dimenzování vychází pro ventil velmi malý tlakový spád. Tento vypočtený tlakový spád je třeba brát ve vztahu k regulační charakteristice jako minimální hodnotu. Pokud to tlaky čerpadla dovolí, měla by zde být využita možnost lepší regulační charakteristiky a zvolen větší příznivější tlakový spád (např. 5 až 10 kPa). Pro zaregulování jsou při tomto zapojení bezpodmínečně nutné vyvažovací ventily 4.


Tento způsob zapojení se používá pro zařízení s nízkou teplotou, jako podlahové vytápění, stropní sálavé vytápění, ohřev vody pro bazény.

[mk-schema5.png]

Legenda

1 Zdroj tepla
2 regulační ventil MK
3 Spotřebič
4 Vyvažovací (regulační) ventil (regulační armaturu lze v odůvodněných případech vypustit)
5 Čerpadlo

[mk-schema6.png]


Důležité

Pro spolehlivý provoz ventilů MK se servopohony AS se doporučuje instalace filtru. K zajištění vysoké spolehlivosti provozu musí být montáž provedena samozřejmě bez pnutí.Reklamační formulář

Pomocí jednoduchého formuláře můžete reklamovat nakoupené zboží.

archiv aktualit

Novinky

 

TOP Produkty

Směšovací armatury čtyřcestné, závitové, řady 3000

Tento typ směšovací armatury je používán v topných centralizovaných systémech s cílem zajistit návrat tepla do kotle...

Detail

 

© 2010 MCZ Trade s.r.o.
Tel.: +420 233 320 176 | e-mail: mut@mcztrade.cz

Obchodní podmínky | Mapa stránek | Informace o webu | Statistika | RSS | CMS
Webdesign a hosting Nux s.r.o.