IRC regulace


IRC regulace
Typ:
IRC30

Hlavní charakteristiky

Systém řízení teploty místností IRC je systém pro řízení nesoučasného vytápění, příp. chlazení, což znamená, že umožňuje regulaci teploty v jednotlivých místnostech objektu podle časového programu. Pro každou místnost je možné naprogramovat naprosto individuální časový harmonogram. Systém měří teploty v jednotlivých místnostech a porovnává je s požadovanými hodnotami. Na základě zjištěné teplotní odchylky ovládá výkon topného systému v dané místnosti. Podle celkového požadavku na potřebu tepla může též ovládat oběhové čerpadlo a kotel nebo jiný zdroj tepla. Základem systému je řídicí jednotka, která je v objektu zpravidla pouze jedna (pro složitější aplikace jich však může být i více) a slouží k ovládání a nastavování celého systému. V každé regulované místnosti se nachází místní jednotka, která měří teplotu v místnosti, pomocí termopohonu řídí výkon radiátoru a umožňuje též ruční změny teplotního režimu v této místnosti.

napájení 12 – 15V
povolené přepětí kategorie II dle IEC 664
proudová spotřeba 80mA
jm.příkon 1,5VA
max. provozní teplota 5 až 40oC
maximální vlhkost 80%
rozměry 125x83x35 mm3
hmotnost 100 g
zálohování paměti 1 měsíc (při teplotě 25 oC max)
použitý zál.zdroj lithiová baterie CR2025

Řídicí jednotka je mikroprocesorový systém, vybavený LCD displejem a klávesnicí, který umožňuje obsluze naprogramování a nastavení funkce topení v bytě. V rámci bytu umožňuje kontrolovat funkci topení, sledovat teploty v jednotlivých místnostech, provádět statistiku, příp. ukládat historii do interní paměti. Je propojena nadřazenou sběrnicí s počítačem, z kterého je možno provádět nebo měnit nastavení jednotlivých objektů, provádět evidenci spotřeby tepla, diagnostiku apod.
Řídicí jednotka může být společná až pro 30 místních jednotek s libovolným rozdělením do objektů, tj. v extrémních případech 30 objektů po jedné místnosti, až po 1objekt s 30 místnostmi. Každý uživatel má přístup pouze do své části programování a ovládání (použití přístupových kódů), technikovi umožňuje při použití master-kódu přístup do všech sekcí.
Interní sběrnicí je řídicí jednotka propojena s místními adresovatelnými jednotkami v objektu, od kterých získává informace o teplotách v místnosti, stavu otevření oken apod. a řídí v programovém režimu požadovanou teplotu jednotlivých regulačních smyček (místností).
Místní jednotka slouží k regulaci teploty v místnosti. Je vybavena mikropočítačovým systémem pro měření teploty v místnosti, po sběrnici komunikuje s řídicí jednotkou, ovládá otevření termoventilu v místnosti, předává řídicí jednotce informace o otevření okna, příp. další. Umožňuje obsluze jednoduché zásahy do teplotního režimu v místnosti – ruční nastavení požadované teploty bez ohledu na probíhající program.
Jednotka může pracovat buď v režimu, nastaveném a ovládaném z řídicí jednotky, nebo v autonomní funkci prostorového termostatu, kdy reguluje topný výkon dle ručního nastavení požadované teploty (tato funkce se volí místně stisknutím tlačítka, ve vybraných místnostech, kde hrozí nebezpečí zneužití, je možno tuto funkci zakázat)

[irc30-schema1.png]

Jednotka je vybavena třemi funkcemi:

  • 1. měření teploty v místnosti – jednotka snímá teplotu a podle nastaveného režimu hodnotu teploty předává do řídící jednotky k dalšímu zpracování, nebo přímo ovládá radiátor
  • 2. ovládání radiátoru – podle příkazů z řídicí jednotky spíná napájení termoventilu radiátoru
  • 3. kontrola otevření okna - při otevřeném okně radiátor zavírá bez ohledu na měřenou teplotu (funkce protizámrazové ochrany však zůstává).
V systému je možno pro jednu místnost použít jednu místní jednotku, která bude plnit všechny tři funkce, nebo, vyžadují-li to montážní podmínky, je možno použít i tři jednotky, které budou mít tyto funkce rozdělené (příp. 2 jednotky s kombinací funkcí)

 


karta produktu

Reklamační formulář

Pomocí jednoduchého formuláře můžete reklamovat nakoupené zboží.

archiv aktualit

Novinky

 

TOP Produkty

Směšovací armatury čtyřcestné, závitové, řady 3000

Tento typ směšovací armatury je používán v topných centralizovaných systémech s cílem zajistit návrat tepla do kotle...

Detail

 

© 2010 MCZ Trade s.r.o.
Tel.: +420 233 320 176 | e-mail: mut@mcztrade.cz

Obchodní podmínky | Mapa stránek | Informace o webu | Statistika | RSS | CMS
Webdesign a hosting Nux s.r.o.